Neum

Neum Neum je općina i naselje na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine.[3] Nalazi se na području turističke regije južnog Jadrana, te je jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more..Krase ga duga i topla ljeta svrstavajuči ga u kategriju mjesta sa najvećim brojem sunčnih dana.Udaljenosz Neuma od Dubrovnika je 65 km,od aerodroma Dubrovnik 85 km,od Mostara 70km,Preovladava mediteranska klima gdje dominira zelenilo …

Neum Read More »