Neum

Neum je općina i naselje na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine.[3] Nalazi se na području turističke regije južnog Jadrana, te je jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more..Krase ga duga i topla ljeta svrstavajuči ga u kategriju mjesta sa najvećim brojem sunčnih dana.Udaljenosz Neuma od Dubrovnika je 65 km,od aerodroma Dubrovnik 85 km,od Mostara 70km,Preovladava mediteranska klima gdje dominira zelenilo sa bogatom florom i faunom.Ovdje se također nalaze prahistorijska naselja,gradine,te mnoge nekropole stećaka.Neum je usmjeren na turizam,koji se u njnemu počinje razvijati 1911.godine.

Bosna i Hercegovina –jedini izlaz na more je u Neumu. Nalazi se na Jadranskom moru, i jedini je izlaz BiH na Jadransko more, u dužini od 21,2 km. Smješten je u okviru Neumskog zaliva, dugog šest km i širokog 1.2 km, naspram poluostrva Pelješac. Grad zauzima površinu od 225 km². Od Dubrovnika i Mostara je udaljen oko 70 km. 

Ponudu za LJETO 2020 pogledajte ovdje: